آدرس

تهران خیابان کارگر شمالی – نرسیده به پمپ بنزین – ساختمان آزمایشگاه بهار شماره1627

تلفن

88965818 (021)
88988550
88988551
88961748