شرکت سم ازمای بهار ماموریت دارد تا با ارائه کارآمد ترین، به روز ترین و  سریع ترین خدمات ایمنی محصولات حوزه سلامت و تشخیص بیماری های ناشی از سموم در سطح گروه های آسیب پذیر شغلی و عموم جامعه، به شرکت برتر در حوزه خدمات سم شناسی تبدیل شود.