کلیه آزمون های ارزیابی ریسک در آزمایشگاه سم ازمای بهار برمبنای آخرین ویرایش دستور العمل های OECD انجام می شوند که قابل اجرا بر روی مواد اولیه و محصولات دارویی، نانو مواد، محصولات بیوتکنولوژی ، مولکولهای سنتتیک شیمیایی، ترکیبات شیمیایی صنعتی، محصولات زراعی ، گیاهان دارویی ( عصاره واسانس ) ، فراورده های آرایشی بهداشتی ، محصولات غذایی و تجهیزات پزشکی است . کلیه آزمون ها طبق اصول GLP و با رعایت بالاترین استانداردهای خدمات آزمایشگاهی به انجام رسیده و گزارش نهایی حسب درخواست مشتری به زبان فارسی یا انگلیسی تدوین می گردد. این بخش دارای قابلیت های زیر است:

  1. شناسایی عوارض جانبی محصولات حوزه سلامت براساس مطالعات کلینیکی
  2. شناسایی سمیت عضوی محصولات حوزه سلامت براساس مطالعات in vivo
  3. تعیین محدوده ایمن مصرف روزانه و طولانی مدت فراورده های حوزه سلامت
  4. ارزیابی انواع ریسک آسیب های زیست محیطی بر اساس مطالعات اکوتو کسیسیتی
  5. آنالیز انواع نمونه و Bioassay
  6. ارزیابی های هماتولوژی و بیوشیمیایی
  7. پاتولوژی
  8. بیومارکرهای سلولی و مولکولی
  9. ایمونولوژی و ایمونوهیستوشیمی